İş İlanları

NKÜ’YE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. İlana göre başvurular üniversitenin https://www.nku.edu.tr adresinden yapılacak olup Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra sona erecek. Adaylarda, 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınacak. Peki, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte, kadro dağılımı ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler.
Takirdağ Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Fizyoterapist, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, laborant, olmak üzere 45 kişi istihdam sağlayacak.İşte, ayrıntılar…

 Üniversite rektötlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

 

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

II- ÖZEL ŞARTLAR:

 

 

1 – 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir). 

2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

3 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

 

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

İLANLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN


Leave a Comment